[giaban]m2[/giaban] [tongs]m2[/tongs][chitiet]
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
Chủ đầu tư : A.Lâm
Địa chỉ : Vsip1, Thuận An,BD
Diện tích : 5x20m
Quy mô : 3 tầng
Công năng sử dụng : Kinh doanh, phòng khách,bếp,3 vệ sinh, 4 phòng ngủ,phòng thờ , sân phơi
Năm xây dựng: 2022
Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng Nam Gia


   
  + CHI TIẾT SẢN PHẨM MẪU PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC BAO GỒM
   
  =>Phối cảnh mặt tiền.
  =>Mặt bằng vật dụng các tầng, mái.
  =>Mặt bằng kích thước các tầng, mái.
  =>Mặt đứng công trình.
  =>Mặt cắt công trình
   Nếu bạn có ý định chuẩn bị xây nhà . Mẫu nhà trên là mẫu nhà bạn không thể bỏ qua trong quá trình tham khảo.Bạn có nhu cầu thiết kế liên hệ ngay với đội ngũ KTS Nam Gia luôn đồng hành cùng bạn tạo nên ngôi nhà đẹp.Liên hệ ngay để được hỗ trợ giá thiết kế khi bạn thích mẫu nhà trên ! 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CTY KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NAM GIA | NAMGIA C-A CO., LTD

   [/chitiet]


   [tintuc]
   QUYẾT ĐỊNH

   VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở CÔNG NHÂN – CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

   Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

   Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

   Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

   Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý xây dựng nhà;

   Căn cứ Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị và nhà ở công nhân – Cụm công nghiệp Tân Bình;

   Xét Tờ trình số 525/TTr-SXD, ngày 10/4/2006 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương,

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý xây dựng Khu dân cư đô thị và nhà ở công nhân – Cụm công nghiệp Tân Bình” tại xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương”.

   Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Dĩ An chủ trì, phối hợp với đơn vị chủ đầu tư là Công ty cổ phần Trung Thành tổ chức công bố công khai để nhân dân biết và thực hiện.

   Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Giao thông – Vận tải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Dĩ An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

   TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
   KT. CHỦ TỊCH
   PHÓ CHỦ TỊCH

   Trần Thị Kim Vân   QUY CHẾ
   QUẢN LÝ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở CÔNG NHÂN CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH
   (Ban hành kèm theo Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
   Chương I

   QUY ĐỊNH CHUNG

   Điều 1. Phạm vi áp dụng:

   1. Điều lệ này được áp dụng đối với Khu dân cư đô thị và nhà ở công nhân Cụm công nghiệp Tân Bình xã Tân Bình, huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

   2. Quy mô và ranh giới quản lý:

   2.1. Ranh giới : Khu dân cư đô thị và nhà ở công nhân Cụm công nghiệp Tân Bình có ranh giới như sau:
   Đông giáp : Khu rừng tràm và dân cư hiện hữu;
   Tây giáp : đường giao thông liên xã;
   Nam giáp : Cụm Công nghiệp Tân Bình (khu 2);
   Bắc giáp : Khu dân cư hiện hữu.

   2.2. Qui mô:
   Bảng cân bằng đất đai:   Điều 2. Đối tượng áp dụng

   Căn cứ vào hồ sơ thiết kế quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị – Cụm công nghiệp Tân Bình được duyệt và các quy định tại Quy chế này, các cơ quan quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan theo quyền hạn trách nhiệm được giao tổ chức hướng dẫn việc triển khai dự án đầu tư, thoả thuận các giải pháp kiến trúc quy hoạch cho công trình theo đúng quy định của quy chế.

   Điều 3. Giải thích từ ngữ

   – Chủ đầu tư: là người sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng vốn, huy động vốn để thực hiện đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị và nhà ở công nhân (Trường hợp này chủ đầu tư là Công ty cổ phần Trung Thành).

   – Đơn vị thi công: là đơn vị ký kết hợp đồng thi công xây lắp các công trình

   với chủ đầu tư, chủ công trình trong khu quy hoạch với chức năng thi công xây dựng đã được cấp phép đăng ký kinh doanh theo luật định.

   – Chủ công trình: là các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng trong khu quy hoạch.

   Chương II

   CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

   Điều 4. Tổ chức không gian kiến trúc

   1. Công trình xây dựng:

   1.1. Công trình công cộng:

   Nhà trẻ nằm trên trục đường D1 và đường nội bộ chủ đầu tư xây dựng hoàn thiện hạng mục công trình nhà trẻ – diện tích xây dựng 400 m2 để phục vụ lợi ích

   cho khu dân cư.

   – Tầng cao xây dựng: 1 trệt. Khuyến khích xây dựng trên hai tầng.

   – Cốt sân: +0.100 tính từ mặt vỉa hè đã hoàn thiện đến mặt sân đã hoàn thiện.

   – Cốt nền: +0.450 tính từ mặt sân đã hoàn thiện đến mặt nền tầng trệt.

   – Cốt tầng trệt: +3.600 tính từ nền tầng trệt đến mặt đáy sê nô.

   * Đường ống đứng thoát nước mưa: không được nhô ra mặt tiền, đồng thời phải có ốp hộp gen chìm.

   * Hệ thống móng không nhô ra ngoài chỉ giới đường đỏ.

   – Mẫu thiết kế: áp dụng mẫu thiết kế được duyệt của công ty (bao gồm bản vẽ thiết kế sơ phác và phối cảnh). Hoặc theo dự án đầu tư.

   1.2. Nhà phố liên kế:

   Các căn hộ nằm trên trục đường D2, D3 (đường nội bộ trong khu dân cư). Khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng nhà dạng móng chung, tường chung và xây dựng nhà hoàn thiện để bán cho người sử dụng.

   – Tầng cao xây dựng : 1 trệt, 2 lầu. Diện tích xây dựng 72m2 – 100m2

   – Cốt sân: +0.100 tính từ mặt vỉa hè đã hoàn thiện đến mặt sân đã hoàn thiện.

   – Cốt nền: + 0.600 và + 3.900 tính từ mặt sân đã hoàn thiện đến mặt nền tầng trệt.

   – Cốt tầng trệt: +3.600 và +3.900 tính từ nền tầng trệt đến sàn lầu 1.

   – Cốt tầng lầu: +3.600 tính từ sàn lầu 1 đến sàn lầu 2 và tương tự cho các tầng trên. Nếu có thay đổi về số tầng cao phải thay đổi theo từng cụm cách nhau 5 căn liên kế do chủ đầu tư quản lý.

   – Bậc thềm, vệt dẫn xe: không được nhô ra quá 0,30m so với chỉ giới xây dựng.

   – Đường ống đứng thoát nước mưa: không được nhô ra mặt tiền, đồng thời phải có ốp gen chìm.

   – Hệ thống móng không được nhô ra ngoài chỉ giới đường đỏ.

   – Mẫu thiết kế nhà ở: áp dụng mẫu thiết kế được duyệt của công ty ( bao gồm bản vẽ thiết kế sơ phác và phối cảnh). Hoặc theo dự án đầu tư.

   1.3. Nhà chung cư:

   Các lô chung cư nằm trên trục đường nội bộ khu dân cư D2 và D3.

   Chủ đầu tư xây dựng nhà hoàn thiện các căn hộ chung cư để bán cho người sử dụng.

   – Tầng cao xây dựng: 1 trệt, 3 lầu.

   – Cốt sân: +0.100 tính từ mặt vỉa hè đã hoàn thiện đến mặt sân đã hoàn thiện.

   – Cốt nền: +0.300 tính từ mặt sân đã hoàn thiện đến mặt nền tầng trệt .

   – Cốt tầng trệt: +3.600 tính từ nền tầng trệt đến sàn lầu 1.

   – Cốt tầng lầu: +3.400 tính từ sàn lầu 1 đến sàn lầu 2 và tương tự cho các lầu trên.

   – Nếu có thay đổi về số tầng cao phải thay đổi cả đơn nguyên do chủ đầu tư quản lý.

   – Bậc thềm, vệt dẫn xe: không được nhô ra quá 0,3m so với chỉ giới xây dựng.

   – Đường ống đứng thoát nước mưa: không được nhô ra mặt tiền, đồng thời phải có ống hộp gen chìm.

   – Hệ thống móng không nhô ra ngoài chỉ giới đường đỏ.

   – Mẫu thiết kế: áp dụng mẫu thiết kế được duyệt của công ty (bao gồm bản vẽ thiết kế và sơ phác và phối cảnh) hoặc theo dự án đầu tư.

   2. Quy định chỉ giới và độ vươn ban công trên các tuyến đường:

   2.1. Đối với nhà ở liên kế:

   – Chỉ giới đường đỏ: Tính từ tim đường đến ranh mốc đất.

   – Chỉ giới xây dựng: Tính từ tim đường đến chân công trình xây dựng. Đối với công trình công cộng, chung cư thì chỉ giới này theo thiết kế được duyệt khi đầu tư xây dựng nhưng không được nhỏ hơn quy định của quy chế.

   – Độ vươn ban công: tính từ mép ngoài công trình đến mép ngoài của ban công.

   2.2. Đối với công trình công cộng, chung cư:

   Riêng đối với công trình công cộng, chung cư chỉ giới xây dựng theo dự án đầu tư xây dựng được duyệt cho từng công trình. Tuy nhiên, khoảng lùi tối thiểu cách chỉ giới đường đỏ là 3,00m.

   Điều 5. Về giải pháp kết cấu xây dựng:

   1. Về giải pháp kết cấu xây dựng nhà ở, công trình công cộng:

   – Khu công trình công cộng: Khung bê tông cốt thép, tường gạch, cửa nhôm kính, mái lợp ngói – trần bê tông lưới thép.

   – Khu nhà ở: Khung bê tông cốt thép, móng bê tông cốt thép đà kiềng, tường gạch xây, mái lợp ngói – trần bê tông lưới thép.

   – Các công trình xây dựng phải có kết cấu móng bê tông cốt thép (kể cả tường rào).

   2. Về giải pháp thi công nền móng tại hiện trường:

   – Để xử lý phần móng công trình không vượt quá chỉ giới đường đỏ, giải pháp móng được chọn theo dạng công-sơn hoặc móng lệch tâm.

   – Các nhà liên kế phải thi công dạng móng lệch tâm, móng bè, móng băng hoặc móng công-sơn. Trường hợp cần có giải pháp gia cường nền đất bằng móng cọc, chỉ được sử dụng cọc ép.

   – Biện pháp chống sạt lỡ khi thi công móng: Trường hợp hai nhà liền kề không xây dựng cùng lúc, nhà thi công sau phải xử lý nền móng thật tốt để tránh tình trạng làm sạt lỡ nhà liền kề. Có thể tham khảo các giải pháp thi công như: gia cố vách nền nhà liền kề bằng cừ tràm, mép ngoài móng cách ranh 0,50m và đưa công – sơn đỡ cột.

   – Nhà xây dựng trên 3 tầng (chung cư) phải lập hồ sơ khảo sát địa chất công trình.

   Điều 6. Cấp nước và phòng cháy chữa cháy cho công trình:

   – Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt hệ thống cấp nước đến khu đất xây dựng.

   – Bố trí các họng nước cứu hoả dọc theo các trục đường giao thông chính đề phòng và chữa cháy cho toàn khu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

   Điều 7. Thoát nước

   – Thoát nước mưa: Nước mưa không được xả trực tiếp lên mặt hè, đường phố mà phải theo hệ thống ống, cống ngầm từ công trình ra hố ga và chảy vào hệ thống thoát nước của cụm công nghiệp.

   – Thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải từ các khu vệ sinh của các công trình trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung phải được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau khi qua xử lý lắng lọc sẽ được đấu nối vào hệ thống cống thoát nước bẩn.

   – Nước thải sản xuất dẫn từ các công trình bằng cống ngầm dẫn nước bẩn đến khu xử lý nước thải để xử lý.

   Điều 8. Cấp điện và an toàn điện

   1. Cung cấp sử dụng điện:

   Chủ hộ phải liên hệ với đơn vị điện lực để được hợp đồng cung cấp điện. Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý đấu nối hệ thống điện trong khu dân cư.

   2. Hành lang an toàn:

   Khi xây dựng công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện trung và hạ thế.

   – Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài dây điện trung thế đến mép ngoài công trình là 2,00m.

   – Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài dây điện hạ thế đến mép ngoài công trình là 1,00m.

   – Dây dẫn (dây bọc) đặt hở dọc theo công trình phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu như sau:

   * Cao hơn Ban công, mái nhà 2,50m.

   * Cách Ban công 1,00m.

   – Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, khi xây dựng công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện hạ thế:

   * Dây bọc: Cách 1,00m tính từ mép ngoài của dây đến mép ngoài công trình theo chiều thẳng đứng.

   * Dây trần: Cách 2,00m tính từ mép ngoài của dây đến mép ngoài công trình theo chiều thẳng đứng.

   Điều 9. Điện chiếu sáng, cây xanh đường phố, vỉa hè, đường trong khu dân cư

   1. Điện chiếu sáng:

   – Chủ đầu tư khu dân cư phối hợp với cơ quan quản lý điện đảm bảo cung cấp hệ thống điện chiếu sáng theo quy hoạch. Nghiêm cấm các hành vi tự ý leo trèo hoặc sử dụng trụ điện chiếu sáng vào mục đích khác.

   2. Cây xanh

   – Cây xanh theo đường trong khu quy hoạch do chủ đầu tư khu dân cư trồng, chăm sóc, bảo quản. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ cây xanh đường phố. Khi có kẻ gian phá hoại chủ hộ lân cận cần phải báo ngay với chủ đầu tư để xử lý kịp thời.

   – Chủ đầu tư có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc tỉa cành cây xanh để bảo vệ an toàn nhà cửa và các công trình kỹ thuật.

   – Nghiêm cấm các trường hợp sau đây làm thiệt hại đến cây xanh khu dân cư:

   + Tự ý chặt hạ, đánh chuyển di dời, ngắt hoa, bẻ cành, chặt rễ, cắt ngọn, khoanh vỏ, đốt lửa đặt bếp, đổ rác, chất độc hại, vật liệu vào gốc cây làm ảnh hưởng sự phát triển của cây.

   + Tự ý xây bục bệ bao quanh gốc cây, giăng dây, giăng đèn trang trí, đóng đinh, treo biển quảng cáo trái phép.

   Và những hành vi khác làm thiệt hại, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

   – Khuyến khích người dân trồng cây xanh trên ban-công, lô-gia, sân trước, sân sau,… nhằm cải thiện môi trường cảnh quan cho đô thị.

   – Vỉa hè dùng để đi bộ và bố trí các công trình kỹ thuật đô thị. Vỉa hè do chủ đầu tư thực hiện, bảo quản. Nghiêm cấm các tổ chức cá nhân có hành vi xâm phạm hoặc sử dụng sai mục đích như: che chắn thêm để buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán.

   3. Đường giao thông:

   – Đảm bảo tầm nhìn giao lộ:

   + Tầm nhìn một chiều:20,00m

   + Tầm nhìn hai chiều: 40,00m

   + Góc cắt giao lộ 900 : Kích thước vạt góc 6,00m x 6,00m

   + Góc cắt giao lộ 300 : Kích thước vạt góc 18,00m x18,00m

   – Vận tốc xe trong khu dân cư: Vận tốc vào nút giao thông tối đa 15km/h.

   Điều 10. Xử lý rác và vệ sinh môi trường:

   1. Rác thải:

   – Các cá nhân, tổ chức trong khu quy hoạch dân cư có trách nhiệm hợp đồng với cơ quan vệ sinh đô thị để vận chuyển rác thải sinh hoạt đến nơi hợp lý.

   – Nghiêm cấm mọi hành vi đổ rác bừa bãi không theo quy định lòng lề đường gây mất vệ sinh và mỹ quan.

   2. Môi trường:

   – Không được xả khói, khí thải gây khó chịu cho các căn hộ lân cận và dân cư chung quanh, ống thoát khói có chiều cao theo quy chuẩn.

   3. Tiếng ồn và độ rung:

   3.1 Tiếng ồn

   Mức ồn cho phép trong khu dân cư:

   – Từ 06,00 giờ đến 22,00 giờ là ≤ 75dBA.

   – Từ 22,00 giờ đến 06,00 giờ hôm sau là ≤ 50dBA.

   3.2. Độ rung:

   Độ rung cho phép trong khu dân cư:

   – Từ 06,00 giờ đến 22,00 giờ là ≤ 70dBA.

   – Từ 22,00 giờ đến 06,00 giờ hôm sau là ≤ 65dBA.

   Điều 11. Quy định các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong khi thi công:

   – Trong quá trình thi công phải trang bị hệ thống che chắn công trình, tránh bụi và vật rơi từ trên cao xuống, tránh xả khói bụi vào môi trường chung quanh.

   – Thầu xây dựng phải tổ chức các bãi đổ vật tư, không được đổ tràn lan trên vỉa hè và đường phố, phải bảo vệ vỉa hè tại khu vực nhà xây dựng.

   – Các loại đất, cát, xà bần phát sinh trong quá trình thi công phải được vận chuyển ngay đến nơi tập kết.

   – Trong quá trình vận hành máy móc thiết bị thi công phải hạn chế tiếng ồn, không cho phép vượt quá quy định tiếng ồn trong khu dân cư.

   Chương III

   CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG

   Điều 12. Cấp phép xây dựng:

   1. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong Khu quy hoạch:

   – Các công trình trong khu dân cư được miễn cấp phép xây dựng.

   – Chủ đầu tư ký xác nhận hồ sơ về đất đai và quy hoạch.

   – Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp các biểu mẫu có liên quan.

   2. Trình tự thủ tục:

   – Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ xây dựng, cung cấp bảng quy chế quản lý xây dựng Khu dân cư đô thị và nhà ở công nhân Cụm công nghiệp Tân Bình cho chủ công trình biết và thực hiện.

   – Chủ đầu tư có trách nhiệm thỏa thuận quy hoạch, kiến trúc công trình.

   – Kiểm tra việc xây dựng công trình.

   Điều 13. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:

   – Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn người dân thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

   Điều 14. Phân công trách nhiệm

   1. Chủ đầu tư khu dân cư :

   – Triển khai thực hiện dự án chậm nhất là 12 tháng sau khi có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đảm bảo việc xây dựng kết cấu hạ tầng đúng theo qui hoạch và đảm bảo chất lượng.

   – Cắm mốc, nghiệm thu và kiểm tra hoàn thành công trình.

   – Quản lý trật tự xây dựng trong khu dân cư theo qui chế quản lý xây dựng.

   – Đình chỉ tạm thời việc xây dựng trái phép và báo cáo mọi trường hợp vi phạm về cơ quan quản lý trật tự đô thị huyện Dĩ An để xử lý theo qui định của pháp luật.

   2. Chủ công trình:

   – Xây dựng công trình chậm nhất là 12 tháng sau khi được giao đất.

   – Thực hiện theo đúng các qui định trong qui chế quản lý xây dựng.

   – Theo dõi quá trình thi công công trình xây dựng của mình và 2 hộ liền kề. Nếu xảy ra sự cố, phải báo cáo về chủ đầu tư và chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết.

   3. Cá nhân, đơn vị thiết kế:

   – Thực hiện theo đúng các qui định trong qui chế quản lý xây dựng.

   – Ý thức về mức độ thẩm mỹ, bền vững, tiện tích, mối liên hệ giữa công trình với hệ thống kết cấu hạ tầng và cảnh quan chung của các hộ lân cận.

   4. Đơn vị thi công:

   – Thực hiện theo đúng các qui định trong qui chế quản lý xây dựng.

   – Xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

   – Đảm bảo an toàn khi thi công.

   – Giữ vệ sinh môi trường, dọn dẹp hiện trường sau khi thi công.

   5. Cơ quan quản lý Nhà nước và địa phương:

   – Tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng qui định.

   – Tạo điều kiện để chủ hộ triển khai xây dựng theo qui định và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

   – Tạo điều kiện cho chủ sử dụng công trình được nhập hộ khẩu và tổ chức sinh hoạt theo khu phố, tiến tới xây dựng khu phố văn hóa.

   – Kiểm tra định kỳ 2 tuần/1lần quá trình xây dựng trong khu dân cư. Nếu phát hiện sai phạm, phải lập biên bản tại hiện trường và buộc chủ hộ ngưng thi công tạm thời chờ xử lý của cấp có thẩm quyền.

   Chương IV

   KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT

   Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm

   1. Đối với chủ đầu tư

   – Chủ đầu tư quản lý tốt sẽ được xem xét đề nghị khen thưởng.

   – Trường hợp không làm đúng hoặc cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 126/CP ngày 26/5/2004 của Chính Phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

   2. Đối với chủ công trình:

   – Trường hợp cố tình vi phạm buộc phải đình chỉ thi công và áp dụng các hình thức xử phạt theo nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chánh trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

   3. Đối với đơn vị thi công :

   – Nếu cố tình vi phạm sẽ bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc bị tước giấy phép kinh doanh có thời hạn hoặc không có thời hạn. Trường hợp đặc biệt buộc phải khôi phục tình trạng theo đúng qui định.

   4. Đối với chủ đầu tư công trình nhà ở: nếu vi phạm các qui định về xây dựng và quản lý nhà ở theo qui định của qui chế này thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý hành chánh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

   Chương V
   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   Điều 16. Tuyên truyền phổ biến qui chế

   – Uỷ ban nhân dân huyện Dĩ An, Uỷ ban nhân dân xã Tân Bình có trách nhiệm giải thích nội dung bản quy chế này trong các buổi họp dân phố, niêm yết công khai bản qui chế và các văn bản pháp luật có liên quan tại phòng tiếp dân của Uỷ ban nhân dân huyện Dĩ An và Uỷ ban nhân dân xã Tân Bình.

   – Các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương có trách nhiệm phổ biến nội dung bản qui chế này để nhân dân biết và tự giác thực hiện.
   [/tintuc]


   [giaban]m2[/giaban] [tongs]m2[/tongs]
   [chitiet]
   THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
   Chủ đầu tư : Phạm Đăng Đô
   Địa chỉ : Tân Đông Hiệp, Dĩ An , Bình Dương
   Diện tích :4,5x 14m nở hậu
   Quy mô : 2,5 tầng
   Năm xây dựng:


    Nếu bạn có ý định chuẩn bị xây nhà . Mẫu nhà trên là mẫu nhà bạn không thể bỏ qua trong quá trình tham khảo.Bạn có nhu cầu thiết kế liên hệ ngay với đội ngũ KTS Nam Gia luôn đồng hành cùng bạn tạo nên ngôi nhà đẹp.Liên hệ ngay để được hỗ trợ giá thiết kế khi bạn thích mẫu nhà trên ! 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    CTY KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NAM GIA | NAMGIA C-A CO., LTD

    [/chitiet]

    [chitiet]

    (Chuyên: Lập dự án thiết kế cơ sở . Thiết kế bản vẽ xin phép xây dựng -.Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng .Thiết kế bản vẽ Nội thất, ngoại thất .Thi công xây dựng .Xây ,sữa ,nâng cấp các công trình lớn nhỏ.)
    1. Trọn gói thiết kế: Hồ sơ gồm (kiến trúc, kết cấu, điện nước, phối cảnh mặt tiền) 
    • Nhà phố: 80.000đ/1m2; 
    • Nhà phố 2 mặt tiền: 100.000đ/1m2; 
    • Biệt thự: 140.000đ/1m2; 
    • Nhà cấp 4: 70.000đ/1m2. 
    • Nhà vườn trệt: 120.000đ/1m2. 
    • Nhà xưởng, nhà kho: 40.000đ/1m2 S <2000m2; 
    • Nhà xưởng , nhà kho :25.000đ/1m2 S>2000m2. 
    • Diện tích >15.000m2 giá kt. 6000 đ/1m2. 
    • Văn phòng làm việc: 140.000đ/1m2; 
    • Trường học:(1,5% tính xd); 
    • Bệnh viện:(1,5% tính xd); 
    • Các công trình công cộng khác:(1,5% tính xd); 
    • Hàng rào: 50.000đ/1m; 
    • Công trình nhà cao tầng:(1,5% tính xd); 
    • Quán ca fe sân vườn: 100.000đ/1m2; 
    • Nhà hàng:120.000đ/1m2; 
    • khách sạn: 140.000đ/1m2; 
    • Khu resort: 1.500.000đ/1ha;...vv . 
    • Các công trình công cộng khác gọi : 0975 84 84 39 kts Nam
    2. Gía dịch vụ vẽ thiết kế từng hạng mục: Kiến trúc sư, kỹ sư , nhiều năm kinh nghiệm thiết kế xây dựng cùng thực hiện 
    • Kiến trúc: Thiết kế khai triển bản vẽ 2d (40.000đ/1m2); Vẽ ghi sao chép kiến trúc 2d (15.000đ/1m2). 
    • Kết cấu: Thiết kế khai triển bản vẽ 2d (30.000đ/1m2). 
    • Điện nước : vẽ 2d (15.000đ/1m2) -. Điện nước M&E : vẽ 2d (30.000đ/1m2) 
    • Phòng cháy chữa cháy: (10.000đ/1m2) 
    • Vẽ binh kiến trúc phương án thiết kế cơ sở 2D: 30.000đ/1m2 sàn. 
    • Tính khối lượng dự toán chi tiết: 
    • Nhà phố: 12.000đ/1m2; Biệt thự: 15.000đ/1m2; 
    • Nhà công nghiệp: 12.000đ/1m2; 
    • Công trình công cộng: 15.000đ/1m2; 
    • Các công trình dự thầu chi phí 3% theo tổng dự toán xây lấp; 
    • Các công trình khác như dự toán vay ngân hàng, lập dự toán cho dự án xây dựng, chi phí gọi 0975 84 84 39 Kts Nam.
    3. Vẽ 3D phối cảnh:
    Thể hiện phối cảnh mặt tiền: 
    • Nhà phố ( 2 triệu), 
    • Biệt thự ( 3 triệu), 
    • Nhà nghỉ ( 3 triệu), 
    • Khách sạn ( 5 triệu), 
    • Cao tầng ( 6 triệu), 
    • Nhà xưởng, nhà kho, 
    • Nhà máy (6,000,000đ/1m2); 
    • Dự án tổng thể ( 10,000,000 đ), 
    • Tổng thể quy hoạch ( 20.000.000đ), 
    • Các công trình khác vui lòng gọi 0975 84 84 39 Kts Nam
    4.Thiết kế nội thất: 
    • Vẽ thiết kế triển khai chi tiết thi công nội thất 2d: 120.000đ/1m2. 
    • Nhận vẽ 3D… các phòng giá 1.500.000đ/1view. 
    5. Dịch vụ vẽ xin phép xây dựng: 
    • Đơn giá 30.000đ/1m2 diện tích xây dựng <200m2; 
    • Nhà có diện tích xây dựng >250m2 bắt buộc tính thêm chi phí vẽ kết cấu đơn giá 30.000đ/1m2. 
    6. Nhận thầu thi công xây dựng công trình: 
           Nhận trọn gói phần thô: 3.200.000đ/1m2 (Móng tính đơn 40%, móng băng tính 60%, Tầng trệt 100%, lầu 1, 2,3 tính 100%, tum tính 100% , sân thượng: 60%, mái bằng tính 100%, mái ngói tính 75%, mái tôn tính 50%, sân tường rào tính 50%). Riêng ép cọc bê tông giá tham khảo cọc btct. 250x250 đơn giá : 250.000đ/1m dài – 300,000đ/ 1 m dài
            Nhận trọn gói nhân công vật tư giai đoạn lắp đặt hoàn thiện: 1.800.000đ/1m2.
        Thầu xây dựng trọn gói từ A-Z chìa khóa trao tay uy tín - chất lượng giá - Nhà phố: 4.800.000đ/1m2 – 5.500.000đ/1m2; Biệt thự: 6.000.000đ/1m2, Nhà xưởng 3.500.000đ/1m2, Hàng rào xây gạch 1.700.000/1m2, Nhà cấp 4: 3.500.000đ/1m2….vv. Các công trình khác vui lòng gọi : 0975 84 84 39 Kts Nam
    7. Nhận xây nhà, sữa chữa cải tạo các hạng mục công trình: 
          Xây nhà, đục phá nhà củ, tường củ, sàn bê tông, lát gạch nền, ốp gạch tường, trang trí nội thất, ngoại thất, đóng trần thạch cao, vách ngăn thạch thao, vách ngăn khung nhôm kính, lắp hệ thống điện chiếu sang, hệ thống cấp thoát nước, lắp hệ thống cấp nước năng lượng mặt trời, lắp đặt và thay thế vật dụng nội thất, sơn nước mới, cải tạo sơn nước,
    Gọi 0975 84 84 39 Kts Nam - giá cả đúng theo từng công việc .
    8. Giám sát xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, công cộng 
    • Giám sát công đoạn công trình: Ngày kiểm tra móng, cột, đà kiền , dầm sàn. GS có mặt 1h – 2h tại công trình ( giá 10.000.000đ/1 tháng) 
    • Giám sát trực tiếp tại công trình: giá 18,000,000đ/1 tháng. Làm việc trung thực, uy tín, kiểm tra thương xuyên, đảm bảo chất lượng tiến độ công trình xây dựng tốt nhất. 
    9. Trường hợp đặc biệt 
    • Công ty hoặc khách hàng không có chức năng thiết kế. Chúng tôi đứng pháp nhân công ty ký thay chức năng thiết kế thì chúng tôi lấy phí 5% theo tổng dự toán xây dựng từng công trình. (chưa bao gồm thuếWAT 15%). 
    *** Rất vui hợp tác cùng quý công ty thiết kế xây dựng, chúng tôi có các kiến trúc sư và kỹ sư có kinh nghiệm làm việc uy tín và có nhiệm cho từng hạng mục thiết kế. Qúy khách hàng không phải lo lắng công ty mình không có nhân viên kỹ thuật ! Hãy gọi: 0975 84 84 39 Kts Nam các vấn đề thiết được sự hổ trợ kỹ thuật ngay! giá cả chúng ta còn thương lượng tùy theo công việc dự án thiết kế . Dịch vụ cộng tác Uy Tín – Chất Lượng – Đúng tiến độ.
    [/chitiet]

    [tintuc]
    Đừng tiết kiệm 6 hạng mục này khi xây nhà trọn gói nếu không muốn ngôi nhà nhanh chóng xuống cấp.

    Trong xây dựng nhà tiết kiệm chi phí là điều cực kì quan trọng, tuy nhiên ở một số hạng mục nhất định bạn không nên tiếc tiền mà lựa chọn những sản phẩm, vật liệu kém chất lượng. Vậy những hạng mục nào bạn không nên tiết kiệm khi xây nhà? Trong bài viết dưới đây sẽ được chia sẻ đầy đủ, chi tiết đến với các bạn.

    1. Móng nhà

    Móng nhà thường sẽ chiếm khoảng 20-30% giá trị công trình. Đối với những phần đất yếu, hay lún thì cần làm móng chắc chắn. Phương án nên làm trong những trường hợp này là móng cọc hoặc gia cố nền móng để có được nhà vững chắc. Đối với những vùng đất tốt như đất đỏ, đất sét, đất sỏi thì phần làm móng sẽ nhàn hơn cũng như chi phí rẻ hơn. Vì vậy cần lưu ý nghiên cứu, tìm hiểu về khu đất của bạn để lựa chọn được loại móng phù hợp.

    Lựa chọn móng nhà phù hợp với từng thế đất

    Loại móng nhà mà chủ đầu tư lựa chọn sẽ có sự liên quan chặt chẽ đến độ kiên cố của công trình xây dựng. Việc lựa chọn móng sẽ được quyết định sau khi quá trình khảo sát địa chất nền đất kết thúc. Quá trình khải sát cần xác định rõ các nội dung sau:
    • Chiều dày và đặc điểm của lớp đất mặt
    • Đặc điểm địa chất của các tầng lớp đất sâu
    • Đánh giá khả năng chịu tải của nền đất
    • Các mạch nước ngầm (nếu có) và đặc tính sinh hóa trong đất
    • Đánh giá tác động môi trường
    Lựa chọn sai loại móng nhà sẽ có thể gây lãng phí, giảm chất lượng và mất an toàn cho công trình. Đồng thời công tác khắc phục hậu quả, sửa chữa có thể rất phức tạp về sau.

    2. Chống thấm

    Trước đây, khi xây dựng công trình dân dụng cũng như công nghiệp, người ta thường ít để ý đến thi công chống thấm. Điều đó gây ra rất nhiều thiệt hại về sau như : mất tính thẩm mỹ, ẩm mốc ảnh hưởngđến sức khỏe, công trình bị thấm dột xuống cấp rất nhanh chóng dẫn tới nguy cơ cháy nổ đổ sập… Chính vì thế, hiện nay nhiệm vụ thiết kế thi công chống thấm luôn đặt ra ưu tiên hàng đầu khi thiết kế công trình. 

    Ưu tiên chống thấm lên hàng đầu khi xây nhà

    3. Sơn ngoại thất

    Lớp sơn bên ngoài ngôi nhà do tiếp xúc trực tiếp với thời tiết khắc nghiệt nên cần lựa chọn loại sơn tốt.Cần chọn loại sơn có lớp keo dày, tạo màng bảo vệ để nhà không bị nứt, không thấm dột. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu sơn khác nhau. Mỗi loại sơn đều có những ưu, nhược điểm riêng mà bạn nên cân nhắc để lựa chọn phù hợp nhất nhé. Không những vậy, bạn cũng nên tính toán chi phí để sơn nhà sao cho hợp lý, phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình.
    Nếu bạn không muốn sơn ngoài thì cần lăn lớp chống thấm tốt để như 1 lớp áo bên ngoài bảo vệ ngôi nhà.
    Sơn ngoại thất là lớp áo bảo vệ ngôi nhà của bạn

    4. Nhân công

    Bạn cần đặc biệt lưu ý rằng không nên chọn nhân công giá rẻ. Chi phí nhân công thường chiếm khoảng 1/3 giá trị ngôi nhà. Nhiều người thường để tiết kiệm chi phí mà lựa chọn nhân công giá rẻ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể sẽ phải đối mặt với các rủi ro như trình độ thi công thấp, không chuyên nghiệp, thi công nhà hay bị lỗi. Như vậy nhà sẽ bị xấu, bị méo, làm ảnh hưởng đến kết cấu, độ bền của ngôi nhà.
    Nhân công xây dựng cần lựa chọn chất lượng, tay nghề thi công giỏi

    Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình cũng như gây nguy hại đến sự an toàn của gia đình bạn khi sống trong ngôi nhà như vậy. Các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng yếu tố này nhé.

    5. Vật liệu âm

    Vật liệu âm là những vật liệu được đặt bên trong tường nhà khi xây dựng như đường điện, đường ống nước,... Đây là những hạng mục đặc biệt quan trọng mà bạn cần lưu ý, không nên lựa chọn những chất liệu kém chất lượng.

    - Đường điện:

    Hệ thống điện luôn được ví như “huyết mạch” của ngôi nhà, đảm bảo cho tất cả những hoạt động của con người, thiết bị điện tử hoạt động trơn tru nhất. Trong một công trình nhà ở, dây điện thường chỉ chiếm khoảng 2% giá trị nhưng khi muốn sửa chữa, thay thế thì rất tốn kém, khó khăn bởi hiện nay hầu hết các gia đình đều sử dụng hệ thống dây điện âm tường. Do đó việc đầu tư đến những sản phẩm dây dẫn điện chất lượng, uy tín là nước đầu đảm bảo sự an toàn của gia đình, sự vận hành của toàn bộ ngôi nhà.
    - Đường ống nước:

    Tương tự với hạng mục trên, đường ống nước cũng là một trong những món đồ rất khó sửa chữa trong quá trình sử dụng. Hơn nữa nước là một yếu tố quan trọng, không thể thiếu trong sinh hoạt. Nếu không may có sự cố xảy ra trong vài ngày, cũng đủ làm chúng ta “khổ sở” vì quá nhiều bất tiện.

    Chọn những đường ống nước chất lượng sẽ hạn chế được việc oxi hoá bởi không khí và nước, hạn chế tối đa việc rò rỉ nước khi sử dụng bạn nhé.

    6. Vật liệu thô

    Khi xây nhà, một bộ phận người thường đặt bài toán kinh tế lên trên bài toán chất lượng. Việc tìm hiểu với nhiều người chỉ dừng lại ở giá cả chứ không chú trọng đến tính năng, chất lượng hay hãng sản xuất VLXD.

    Nhiều người nghĩ rằng, tiết kiệm chi phí VLXD sẽ giảm thiểu đáng kể chi phí xây dựng phần thô nhưng thực tế, đây là phần không nên tiết kiệm bởi nó quyết định đến độ bền chắc của ngôi nhà, và quan trọng là không dễ sửa chữa nếu có bất cứ hư hỏng nào về sau. Đặc biệt, đây còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của gia đình bạn. Một ngôi nhà vững chắc, không có nguy cơ hư hỏng sẽ đảm bảo cuộc sống bền lâu hơn.

    Vì vậy bạn nên lựa chọn vật liệu thô như đá, cát, gạch, xi măng, thép tốt vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu, độ bền của ngôi nhà.
    Trên đây là 6 hạng mục mà bạn không nên tiết kiệm khi xây nhà trọn gói để đảm bảo công trình được bền chắc, vững vàng. Chúng tôi mong rằng bài viết trên sẽ hữu ích đối với bạn. Để được tư vấn thiết kế các bạn có thể liên hệ với chúng tôi

    [/tintuc]


    [tintuc]
    Trong ngổn ngang hàng chục loại tủ sách bày bán ngoài thị trường, nên chọn loại nào cho phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của bạn? Hãy để ý đến style riêng của cả căn phòng, gout sở thích của bạn, và ngay cả tính chất của những quyển sách nữa.

    Phong cách hiện đại
    Những giá sách đơn giản hiện đại luôn luôn được sử dụng rộng rãi, với các chất liệu đa dạng, không chỉ gỗ mà còn là kim loại, composite,... Phù hợp với các căn phòng hiện đại, văn phòng công sở... các tủ sách style hiện đại nên thiết kế trên diện lớn với các chi tiết tối giản tạo sự đơn giản, khoáng đạt.

    Các chi tiết không rườm rà thừa thãi với màu sắc trung tính
    Kết hợp với các đồ vật khác cũng rất "đương đại"

    Chỉ nên sử dụng tối giản màu sắc và chi tiết
    Phong cách cổ điển
    Gợi nhớ đến các "thư phòng" cổ điển, với vẻ đẹp duyên dáng pha chút cầu kỳ trong chi tiết, giá sách phù hợp với những người yêu sự hoài cổ, nơi để những quyển tiểu thuyết bọc da xinh xắn và những món đồ lưu niệm gia truyền.


    Hình dáng biểu cảm như tác phẩm nghệ thuật


    Đăng đối phù hợp với style cổ điển cả gian phòng
    Một số mẫu tủ sách khác:

    [/tintuc]


    [giaban]m2[/giaban] [tongs]m2[/tongs]
    [chitiet]
    THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
    Chủ đầu tư : Nguyễn Thị Thuý Hằng
    Địa chỉ : Thủ Dầu Một, Bình Dương
    Diện tích đất :5x30m
    Quy mô : 1,5 tầng
    Công năng sử dụng: Phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ, 2 tolet
    Năm xây dựng:     Nếu bạn có ý định chuẩn bị xây nhà . Mẫu nhà trên là mẫu nhà bạn không thể bỏ qua trong quá trình tham khảo.Bạn có nhu cầu thiết kế liên hệ ngay với đội ngũ KTS Nam Gia luôn đồng hành cùng bạn tạo nên ngôi nhà đẹp.Liên hệ ngay để được hỗ trợ giá thiết kế khi bạn thích mẫu nhà trên ! 
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     CTY KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NAM GIA | NAMGIA C-A CO., LTD

     [/chitiet]


     [giaban]m2[/giaban] [tongs]m2[/tongs]
     [chitiet]
     THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
     Chủ đầu tư : A.Đông
     Địa chỉ : Biên Hoà, Đồng Nai
     Diện tích đất :5x25m
     Quy mô : 2 tầng
     Công năng sử dụng : Phòng khách, bếp,3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng thờ
     Năm xây dựng:

      Nếu bạn có ý định chuẩn bị xây nhà . Mẫu nhà trên là mẫu nhà bạn không thể bỏ qua trong quá trình tham khảo.Bạn có nhu cầu thiết kế liên hệ ngay với đội ngũ KTS Nam Gia luôn đồng hành cùng bạn tạo nên ngôi nhà đẹp.Liên hệ ngay để được hỗ trợ giá thiết kế khi bạn thích mẫu nhà trên ! 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      CTY KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NAM GIA | NAMGIA C-A CO., LTD

      [/chitiet]