[tintuc]

I.THIẾT KẾ THEO MẪU CƠ BẢN (2.000.000 VNĐ-3.000.000 VNĐ)
-        Phối cảnh theo mẫu có sẵn trên website
-        Mặt bằng vật dụng các tầng, mặt cắt, mặt đứng kích thước
-        Không sửa  phối cảnh mẫu,hỗ trợ 2 lần chỉnh sửa mặt bằng theo yêu cầu khách hàng
-        Bản vẽ khổ A4, gửi bản vẽ in gồm phối cảnh và các bản vẽ liên quan, gửi email file thiết kế mặt bằng, mặt cắt và mặt đứng định dạng PDF
II.THIẾT KẾ MỚI THEO YÊU CẦU (3.000.000 VNĐ-4.000.000 VNĐ)
-        Thiết kế mới phối cảnh theo yêu cầu, tối đa 2 lần thay đổi phương án
-        Mặt bằng vật dụng, mặt cắt, mặt đứng kích thước
-        Hỗ trợ 3 lần chỉnh sửa mặt bằng theo yêu cầu khách hàng
-        Bản vẽ khổ A4 , gửi bản vẽ in gồm phối cảnh và các bản vẽ liên quan, gửi mail file thiết kế mặt bằng , mắt cắt, mặt đứng định dạng PDF
III.GÓI BỔ SUNG KẾT CẤU (2.000.000 VNĐ-3.000.000 VNĐ)
-        Bổ sung thêm bản vẽ kết cấu
-        Đóng dấu pháp lý trên bản vẽ
IV.GÓI BỔ SUNG XPXD (2.000.000 VNĐ-3.000.000 VNĐ)
-        Bổ sung bản vẽ xin phép xây dựng
-        Đóng dấu pháp lý trên bản vẽ
V.THIẾT KẾ TRỌN GÓI
-        Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ các thành phần kiến trúc, chi tiết trang trí, kết cấu,điện nước... phục vụ nhu cầu thiết kế cao cấp=> báo giá theo quy mô TẠI ĐÂY
[/tintuc]