Quy trình cung cấp dịch vụ
ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐÚNG QUY TRÌNH-HOÀN THÀNH ĐÚNG THỜI HẠN

LẦN 1( NGÀY 1- NGÀY 3) PHÁC THẢO PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC
· Kts thiết kế sơ bộ mặt bằng công năng các tầng
· Kts phác khảo phối cảnh lần 1
· Cung cấp file PDF mặt bằng các tầng
· Cung cấp file ảnh phối cảnh lần 1

LẦN 2( NGÀY 4- NGÀY 5) PHẢN HỒI PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC LẦN 1
· Chủ đầu tư góp ý, bổ sung, chỉnh sửa, phản hồi phương án phác thảo

LẦN 3(NGÀY 6-NGÀY 7) CHỈNH SỬA PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC
· Kts tiếp thu ý kiến phản hồi, tư vấn góp ý thêm cho chủ đầu tư
· Kts chỉnh sửa phương án sau khi đã thống nhất ý kiến với chủ đầu tư
· Kts chỉnh sửa phương án sau khi đã thống nhất ý kiến với chủ đầu tư

LẦN 4(NGÀY 8) PHẢN HỒI PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC LẦN 2
· Chủ đầu tư góp ý, bổ sung, chỉnh sửa, phản hồi phương án phát thảo

LẦN 5(NGÀY 9-NGÀY 10)HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC
· Kts tiếp thu ý kiến phản hồi , tư vấn góp ý thêm với chủ đầu tư
· Kts hoàn thiện phương án sau khi đã thống nhất ý kiến với chủ đầu tư
· Cung cấp file PDF , CAD hoàn thiện phương án kiến trúc : mặt bằng,mặt đứng, mặt cắt
· Cung cấp file ảnh phối cảnh đã hoàn thiện